Graduering

Hvad er en graduering?

Til karate er der tradition for, at man går til graduering, for at bevise, at man har gjort sig fortjent til den næste bæltefarve. Bæltesystemet er designet til at give eleverne et mål at arbejde sig hen i mod. For hvert bælte er der et specifikt pensum, som er fastlagt fra hovedorganisationen i Japan og SKIF Danmark. Dette giver en standardiseret måde, hvorpå eleverne kan udvikle deres karateegenskaber. 

Gradueringen kan være en stor udfordring for mange. Det er som udgangspunkt altid underviseren, på de forskellige hold, der vurderer om eleven har det rette niveau for at kunne gå op. Hos Nuuk Shotokan Karate-Do mener vi, at det er vigtigt, at børnene bliver motiveret til at yde deres bedste. Det er dog samtidig vigtigt, at de ikke får for store nederlag. Derfor for de kun lov til at gå op, hvis instruktøren siger god for det. Hvordan eleven klare sig på dagen er altid op til eleven selv og man skal altid være forberedt på, at man kan gå hen ikke at bestå sin graduering.  

Hvordan forgår en graduering?

Gradueringen forgår på den måde, at eleverne af samme grad stiller sig ud på gulvet. Derefter for de at vide, hvad de skal gøre. Elevernes pensum er bygget op på den måde, at de viser deres kihon (basis) teknikker først, derefter viser de deres kata (stiløvelse) og til sidst skal de vise deres kumite (kamp) øvelser.

Er mit barn klar til graduering?     

Man får kun lov til at gå op til graduering, hvis ens træner har sagt god for det. Underviseren tager en karatefaglig vurdering af de enkelte børn og indstiller dem til graduering. Der kan godt gå lang tid imellem, man får lov til at gå op til graduering. Man skal kunne sit pensum og man kan ikke regne med at gå igennem alle gradueringerne på den korteste tid muligt.

Karaten er en livslang sport, der har udfordringer uanset, hvor man er i sit liv. Som instruktører gør vi vores bedste for at give børnene den viden de skal bruge. Det er dog langt fra alle, der forstår tingene i samme tempo. Et godt råd er at snakke med jeres barn, om disciplinen i at komme til alle timerne og viljen til at blive bedre. Hvis man er i tvivl om noget vedrørende gradueringen er man altid velkommen til at spørge i klubben. 

Hvornår er der graduering?

Som udgangspunkt forsøger vi at holde graduering 1 gang hver 6. måned. Dette kan dog variere lidt alt efter, hvor mange elever, der er klar til at stige i graderne. Der vil altid blive meldt ud i god til inden gradueringen, så eleverne har tid til at yde deres bedste for at blive dygtige nok. Der vil være information at hente på vores Facebook side samt alle elever får en seddel med hjem.

Tid i mellem bælterne:

10. Kyu (Hvidbælte) 
9. Kyu (Gulbælte) min. 3 måneders træning
8. Kyu (Orangebælte) min. 6 måneders træning
7. Kyu (1. Grønbælte) min. 9 måneders træning
6. Kyu (2. Grønbælte) min. 12 måneders træning
5. Kyu (1. Lillabælte) min. 15 måneders træning
4. Kyu (2. Lillabælte) min. 18 måneders træning
3. Kyu (1. Brunbælte) min. 21 måneders træning
2. Kyu (2. Brunbælte) min. 25 måneders træning
1. Kyu (3. Brunbælte) min. 37 måneders træning

1. Dan (1. Sortbælte) min. 1 år fra 1. Kyu
2. Dan (2. Sortbælte) min. 2 år fra 1.Dan
3. Dan (3. Sortbælte) min. 3 år fra 2. Dan
4. Dan (4. Sortbælte) min. 4 år fra 3.Dan
5. Dan (5. Sortbælte) min. 5 år fra 4. Dan
6. Dan (6. Sortbælte) min. 6 år fra 5. Dan
7. Dan (7. Sortbælte) min. 7 år fra 6. Dan
8. Dan (8. Sortbælte) min. 8 år fra 7. Dan
9. Dan (9. Sortbælte) min. 9 år fra 8. Dan
10. Dan (10. Sortbælte) Æresgrad som kun 1 kan have adgangen

Om Shotokan Karate-Do

Kihon

Kihon er japansk og betyder “basis”. I karaten har vi en lang række øvelser, der gennem årtierne er blevet udviklet til at styrke muskler, balance, kondition, smidighed og viljestyrke. Kihon er en essentiel del af karaten og er det, der på mange punkter adskiller den fra andre former for kampsport. Vi bruger kihon til at opnå en god kropsforståelse, så man lære sit “våben” at kende.    

Kata

Kata er en japansk betegnelse for en speciel form for stiløvelse, vi bruger i karaten. I shotokan karate er der 30 forskellige kata, som alle er sammensat af specifikke kombinationer af kihon teknikker. Kombinationerne er designet til at lære eleverne forskellige selvforsvarstenkikker. 

Kata er stiløvelser, lavet solo i en konstant søgen efter den perfekte form. Samtidig er det en perfekt måde at øve de teknikker, man har lært i timen, uden at have en makker.

Som begynder starter man med at lære de 6 heian kata. 
Du kan se en video af alle heian kata’erne her på siden.

Liste over alle shotokan kata:

1. Heian Shodan
2. Heian Nidan
3. Heian Sandan
4. Heian Yondan
5. Heian Godan
6. Tekki Shodan
7. Bassai Dai
8. Jion
9. Kanku Dai
10. Enpi
11. Tekki Nidan
12. Jitte
13. Hangetsu
14. Gankaku
15. Tekki Sandan
16. Bassai Sho
17. Kanku Sho
18. Sochin
19. Nijushiho
20. Chinte
21. Ji.’in
22. Meikyo
23. Unsu
24. Wankan
25. Gojushiho Dai
26. Gojushiho Sho
27. Seienshin
28. Sepai
29. Gankaku Sho
30. Nijuhachi  

Kumite

Kumite er japansk og betyder “kamp”. Til karate arbejder vi på at give eleverne mange forskellige muligheder for at forsvare sig selv. 

Som begynder starter du med at lære nogle kumite øvelser, som er bygget op af de kihon teknikker man lærer i timen. Til dine gradueringer skal du kunne vise.

Gohon kumite (5 skridts kamp)
Sanbon kumite (3 skridts kamp)
Kihon ippon kumite (Basal 1 skridts kamp)
Jiu ippon kumite (Semi fri 1 skridts kamp)
Jiu kumite (frikamp) 

Kihon og kata er de basale øvelser, som skal ligge fundamentet for god og effektiv frikamp. Det er derfor vigtig at træne alle 3 aspekter af karaten med sammen søgen efter perfektion. Karaten er summen af Kihon, Kata og Kumite.